Cấm Kỵ Hút Máu - TruyenChill

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2020-04-20

Cấm Kỵ Hút Máu

174 lượt thích / 4156 lượt đọc
Không nghĩ là Bạch Nghiêu trở thành trợ lý thực tập của ngôi sao Quý Thâm, vốn đã xui xẻo lắm rồi, không biết là Quý Thâm lại là mà cà rồng! Còn hơn là phương pháp giải thích cấm kỵ hút máu mà là k... kiss?!