Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 4 - TruyenChill

Cổ đại

Đang cập nhật

2017-10-19

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 4

476 lượt thích / 91747 lượt đọc
Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.
#hậucung