Honkai Star Rail: Aoen Đa Sắc - TruyenChill

Phiêu lưu

Đang cập nhật

2023-05-27

Honkai Star Rail: Aoen Đa Sắc

168 lượt thích / 1538 lượt đọc
"Khi tôi mơ tôi nhìn thấy sự sụp đổ của thế giới" Mọi người đều đã rời bỏ. Tôi liệu còn giá trị tồn tại? Tôi là một người đang mơ thành bướm Hay là bướm đang mơ thành tôi Tôi không biết, nhưng có điều tôi chắc chắn rằng....... Thế giới mà tôi đang đứng, nó giúp tôi bước đi trên con đường đúng đắn.