Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề - TruyenChill

Thơ ca

Hoàn thành

2018-01-06

Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

741 lượt thích / 50077 lượt đọc
Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila) Lời người post: Đây không phải do mình viết.