|Identity 5|LucaNor| A story called 'love' - TruyenChill

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2020-06-24

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

225 lượt thích / 1897 lượt đọc
Title: A story called 'love'. Author: Kimi. Pairing: Luca Balsa x Norton Campbell. Fandom: Identity 5. . Mọi nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. . Vui lòng đọc chương giới thiệu trước khi đọc những chương còn lại. . Đây là một works tập hợp một đoản ngắn của LucaNor tôi viết trong lúc high cần.
Có thể bạn thích?
|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

Tác giả:

1897 225

Title: A story called 'love'. Author: Kimi. Pairing: Luca Balsa x Norton Campbell. Fandom: Identity 5. . Mọi nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. . Vui lòng đọc chương giới thiệu trước khi đọc những chương còn lại. . Đây là một works tập hợp một đoản ngắn của LucaNor tôi viết trong lúc high cần.

Nho nhỏ về sách

Nho nhỏ về sách

Tác giả:

174 55

Chỉ là những dòng linh tinh :)

Mắt bão

Mắt bão

Tác giả:

829 75

Lucas. Con mãnh thú cao lớn, khôn ngoan và đầy kiêu hãnh. Hàm nanh bạc cắn nát thép chỉ tôn sùng một điều duy nhất. Lucas. Một con chiên ngoan đạo vĩ đại. [cover designed by Blutherey]