|Kaiisa| Hoàng Đế và hầu gái ♡ - TruyenChill

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2023-05-18

|Kaiisa| Hoàng Đế và hầu gái ♡

31 lượt thích / 245 lượt đọc
Hoàng Đế kiêu ngạo x Em hầu gái ngoan hiền . "Em là người hầu thấp kém, em không xứng đáng với ngài". Thể loại: Ma cà rồng, ngọt. Viết truyện vì vã OTP :-) Có r18 nếu thik không thì thôi. Văn chương còn rất non có sai sót thì thông cảm nhe.
#kaiisa