[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu - TruyenChill

Khoa học - viễn tưởng

Đang cập nhật

2018-06-11

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

689 lượt thích / 9998 lượt đọc
Tác giả: Kafla Asagir, Hirukawa 35 Nguồn Engtrans: • Meteor Ranger T (từ chương I đến chương III) • Prodigy_Weasel (chương IV và hết)