Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc - TruyenChill

Tiểu thuyết

Hoàn thành

2022-03-14

Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc

7614 lượt thích / 82781 lượt đọc
Thể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt. Mọi người không thích thì mau quay đầu nha ^_^ cám ơn nhiều! Edit: Cáo Beta: Group Thú Quản lý: Chó Design: Rồng và Đào Nguồn raw: Tận Thế-ing
#vamat
Danh sách Chap