Mình và Ta [ Cảm hứng từ những tư liệu năm chiến tranh Pháp - Mỹ ] - TruyenChill

Cổ đại

Đang cập nhật

2023-09-18

Mình và Ta [ Cảm hứng từ những tư liệu năm chiến tranh Pháp - Mỹ ]

5 lượt thích / 61 lượt đọc
"Tại sao mình không bằng chị gái mình?" Sự giá trị của bản thân là gì? Ta luôn đặt câu hỏi như thế mỗi khi chị ta làm giỏi điều gì đó... Ta biết mỗi người đều có giá trị riêng, nhưng đó là họ, họ biết họ có giá trị, còn ta vẫn phải đang hỏi giá trị của mình là gì? Nhìn chị gái ta đi, những giá trị của ta thực sự đã biến cho chị ấy hết rồi... mất giá trị, ta đã mất giá trị... Những lọ thuốc an thần, dần dần bao phủ lấy thân ta, ăn mòn ăn mỏi lấy thân ta, dù đau đớn nhưng nó vẫn là thứ tốt với ta lúc bấy giờ, nó đã giải thoát cho ta... ---- Thể loại - Chiến tranh Việt Nam, tình yêu thời xưa,... Cảm hứng từ những tư liệu chiến tranh, những tác phẩm văn thơ hiện đại. @quachan296