Nhật ký Kim Ngưu - TruyenChill

Thơ ca

Hoàn thành

2022-12-13

Nhật ký Kim Ngưu

1964 lượt thích / 36958 lượt đọc
Như là lối mòn đi mãi cũng thành đường, Kim Ngưu im lặng mãi cũng thành một thói quen...