Những câu nói hay - TruyenChill

Thơ ca

Đang cập nhật

2017-08-17

Những câu nói hay

246 lượt thích / 8781 lượt đọc
Đọc để thêm yêu đời, để có những suy nghĩ và quyết định đúng đắn trong cuộc đời mỗi chúng ta!!! Thân ái! :-) :-P
#thơ-ca