Những kẻ bản năng - TruyenChill

Siêu nhiên

Hoàn thành

2017-01-24

Những kẻ bản năng

11595 lượt thích / 104677 lượt đọc
Nối tiếp Thú Săn Người. An Phong được đưa tới trại giáo dưỡng đặc biệt cách xa nơi cô đang sống để bắt đầu Trò chơi lớn. Ở đó, cô buộc phải đối đầu với những kẻ bản năng. _________ Cover: @grayscns