[SHORTFIC] GIÁO SƯ ĐẠI TÀI - TAENY ( COVER ) - TruyenChill

Fanfiction

Hoàn thành

2015-09-25

[SHORTFIC] GIÁO SƯ ĐẠI TÀI - TAENY ( COVER )

2954 lượt thích / 62528 lượt đọc
Ai nói thiên tài khác người Thiên tài cũng cần phải yêu Chỉ là cách thiên tài yêu không giống người Kim Taeyeon chính là loại người đó , cậu là thiên tài , là 1 giáo sư đại tài