tang tình - TruyenChill

Thơ ca

Đang cập nhật

2022-09-16

tang tình

1617 lượt thích / 20744 lượt đọc
tang tình tình tang, ru em giấc ngàn. ﹙ ˑ ₊ thơ viết cho ngày buồn, và cho những buổi thân xác mình mỏi gục. ✧ ﹚