Thám tử Linh Hồn - TruyenChill

Tâm linh

Đang cập nhật

2023-01-23

Thám tử Linh Hồn

4 lượt thích / 41 lượt đọc
Dương Khải Âm từ lúc thành phôi tới 9 tháng chào đời sở hữu cho một đôi mắt nhìn thấy linh hồn. Tới lúc đã đủ lông Khải Âm làm một thám tử liên quan tới tâm linh , thu nhận những linh hồn làm người đồng hành . Nhưng cô phải đấu tranh nội tâm với một con người khác tồn tại trong tâm trí . ( Anti cái phần mô tả:vv ) thể loại : trinh thám , tâm linh