Thơ Xuân Quỳnh - TruyenChill

Thơ ca

Đang cập nhật

2017-12-10

Thơ Xuân Quỳnh

443 lượt thích / 19343 lượt đọc
Xuân Quỳnh (1942-1988), tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, vốn là diễn viên múa từ năm 13 tuổi, có thơ đăng báo năm 19 tuổi, trở thành nhà thơ chuyên nghiệp sau khi qua lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa đầu tiên của Hội Nhà Văn Việt Nam (1962-1964).