Truyện Nguyệt Lão yêu đương. - TruyenChill

Siêu nhiên

Đang cập nhật

2022-01-24

Truyện Nguyệt Lão yêu đương.

136 lượt thích / 1598 lượt đọc
Nguyệt lão là người cai quản Cây Tơ Hồng, chuyên nối nhân duyên cho các thần tiên. Mỗi lần có một đoá hoa nở, sẽ sinh ra một dây tơ ứng với nhân duyên của một vị thần tiên nào đó, một đầu kia của tơ sẽ chỉ cho họ biết người sẽ trở thành bạn lữ của mình. Còn hoa không nở các ngươi có tới xin thì Nguyệt lão cũng không có dây mà cho đâu. Người hữu duyên hoa mới nở. Còn Nguyệt lão đương nhiên không có nhân duyên gì rồi, bởi vì nàng là Nguyệt lão thôi. Thế nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó, vật đổi sao dời, mưa to như trút nước, khụ khụ... hình như trên trời không có mưa. Cây Tơ Hồng của chúng ta nở ra một đại hoa, chỉ tên điểm họ Nguyệt lão của chúng ta, thế nhưng đầu kia của dây tơ lại chia năm mươi, sẻ một trăm bay về bốn phương tám hướng... Các thần tiên nhìn thấy cũng trợn tròn mắt, đây đây đây... là muốn Nguyệt lão phải có bao nhiêu bạn lữ mới đủ hả??? Nguyệt lão của chúng ta mặt lạnh như tiền, cho tiền cũng không đổi sắc mặt, là thần tiên phải dùng kim cương biết không? Khụ khụ, lạc đề lạc đề... Nguyệt lão thì mặt lạnh tanh ngồi đếm xem rốt cuộc mình có bao nhiêu nam nhân. *** Ở một tiểu thế giới nào đó M* nhà ngươi không phải nói lão nương có 50 nam nhân sao? Sao ngươi với hắn đều là một người!!! A Linh, nàng muốn nam nhân nhiều, ta liền phân thân cho nàng, có vui không? Vui em gái ngươi đó!!! [Ai bảo Huyền Linh đại nhân là kẻ mặt lạnh như hàn băng ngàn năm, đi ra đây ta nhất định không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì ta không gọi Tiểu Quỷ!!!]