| v u v ơ | (TẬP THƠ) - TruyenChill

Thơ ca

Đang cập nhật

2022-07-01

| v u v ơ | (TẬP THƠ)

872 lượt thích / 12370 lượt đọc
Anh đọc em nghe Vần thơ nhỏ bé Em cười thật khẽ Vu vơ, vu vơ... Nos.