[ VN x USSR ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~ - TruyenChill

Kinh dị

Đang cập nhật

2022-05-16

[ VN x USSR ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~

135 lượt thích / 1190 lượt đọc
(Lần đầu tiên làm truyện nên sẽ có sai sót nên mọi người thông cảm) Vì đã thấy nhiều truyện Tổ Quốc trầm kẽm tự sát rồi xuyên ko rồi nên mik chơi luôn Tổ Quốc tâm thần ngay trong thế chiến thứ 2 luôn cho nó máu >:) -Kinh dị máu me (vì Nam có vấn đề về tâm lý nên ko có Nam làm nũng đâu :v ) -Truyện không theo lịch sử. (1 số phân đoạn có theo lịch sử : > ) -Có thêm ABO. -Chú thích: - "..." : Nói chuyện. -*...*: địa chỉ,..v.v......