[Xuyên nhanh] Cực phẩm nam thần - Giang Hồ Bất Kiến - TruyenChill

Khoa học - viễn tưởng

Hoàn thành

2018-12-07

[Xuyên nhanh] Cực phẩm nam thần - Giang Hồ Bất Kiến

2470 lượt thích / 100384 lượt đọc
Văn án Làm một cái cô hồn dã quỷ, chu trạch giai xuyên qua với các loại thế giới Chỉ vì hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ. Nghe nói, chỉ cần hoàn thành một ngàn cái nhiệm vụ, liền có thể chân chính trở lại quá khứ, tìm về đã từng chính mình. _______________________ Bị lừa gạt đại ảnh hậu, tao ngộ vườn trường khi dễ hài tử, trở thành cùng thê nữ nhân, bị lừa bán đến sơn thôn sinh viên...... Chu trạch giai gặp được đủ loại hứa nguyện giả, hơn nữa thay đổi bọn họ nhân sinh, đây là chu trạch giai số mệnh.
Danh sách Chap