Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 445Nghe nói hồi trẻ chưởng môn Võ Đang Trương Tam Phong vô tình gặp gỡ một vị cao nhân. Vị cao nhân kia truyền đạo cho ngài ấy, và còn thưởng đan Bồi Nguyên cho ngài ấy. đan Bồi Nguyên xuất hiện từ đó. Tiếc là sau này đan dược mà Trương chân nhân điều chế ra có công hiệu kém hơn đan Bồi Nguyên chính tông, nên có tên là đan Tiểu Bồi Nguyên. Từ đó về sau đan Tiểu Bồi Nguyên trở thành đan dược trấn phái của phái Võ Đang, độc nhất vô nhị trong thiên hạ.  

Chỉ tiếc là hai mươi năm trước, không biết tại sao rất nhiều tông môn lâu đời đều lũ lượt đóng cửa không ra ngoài, sau đó giới võ cổ chính là võ đài của thế gia võ cổ. Nói cách khác, hai mươi năm rồi đan Tiểu Bồi Nguyên không xuất hiện.  

Bây giờ tiên sinh lấy ra đan Tiểu Bồi Nguyên, Vô Tình cho rằng tiên sinh chính là truyền nhân phái Võ Đang. Chẳng hay Vô Tình nói đúng không?”  

Dương Bách Xuyên căng thẳng, anh nào biết truyền nhân phái Võ Đang gì đó, đan dược trong tay anh cũng đâu phải đan Tiểu Bồi Nguyên của phái Võ Đang? Nó là đan Bồi Nguyên chính tông đó.  

Nhưng Độc Cô Vô Tình nhắc tới nhân vật nổi tiếng Trương Tam Phong chưởng môn Võ Đang. Hồi trẻ ông ta vô tình gặp được cao nhân, có được đan Bồi Nguyên, tuy nhiên hiệu quả của đan dược mà ông ta luyện chế ra rất kém, cho nên thêm một chữ “tiểu” vào tên, gọi là đan Tiểu Bồi Nguyên.  

Nói vậy thì Dương Bách Xuyên mạnh dạn đoán rằng người Trương Tam Phong gặp được hồi đó là Tư Không Nguyên chăng?  

Là Tư Không Nguyên đến từ Sơn Hải Giới truyền thụ đan Bồi Nguyên cho Trương Tam Phong, truyền thừa đến nay đã biến thành đan Tiểu Bồi Nguyên?  

Ngẫm lại thì không phải là không có khả năng, như vậy thì hình như mình thật sự có quan hệ với phái Võ Đang.  

Điều đáng mừng là Trương Tam Phong không luyện chế được đan Bồi Nguyên, nhưng Dương Bách Xuyên đã luyện chế ra.  

Chẳng phải điều này đã nói lên anh còn giỏi hơn cả Trương Tam Phong hay sao?  

Dương Bách Xuyên thầm đắc ý, nhưng rồi nghĩ lại thì cảm thấy mình cũng chẳng giỏi giang gì. Có lẽ Trương Tam Phong hồi ấy là võ cổ giả chứ không phải người tu chân, có lẽ Tư Không Nguyên không truyền dạy phương pháp tu chân cho ông ta mà chỉ dạy ít võ công, cho nên có thể giải thích tại sao ông ta không thể luyện chế được đan Bồi Nguyên chính tông.  

Còn Dương Bách Xuyên anh là truyền nhân tu chân hàng thật giá thật.  

Anh có lò luyện đan Thái Thượng, có Chân Nguyên Ly Hỏa, có sư phụ Tán Tiên siêu đỉnh, có linh dược, sao lại không luyện chế được đan Bồi Nguyên kia chứ?  

Đối diện với ánh mắt nóng rực của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên không thừa nhận cũng không phủ nhận, chọn cách lập lờ nước đôi. Anh cảm thấy mình nên giữ bí mật thì tốt hơn.  

“Ha ha, đây chính là đan Bồi… Chính là đan Tiểu Bồi Nguyên. Mau uống đi, tôi hộ pháp cho cô.”  

Dương Bách Xuyên cười ha hả thúc giục Độc Cô Vô Tình uống đan được. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.