Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 537Từ hôm nay trở đi, Lục Tuyết Hi là trưởng lão hộ pháp của Vân Môn, khi tôi không ở đây sẽ do Lục Tuyết Hi truyền thụ dạy dỗ mọi người để tu luyện, mặt khác mật thất dưới lòng đất có Trận Pháp Tụ Linh, ngoại trừ hầm rượu không thể đi vào ra, những nơi khác đối với mọi người đều có thể mở ra.  

Chờ lát nữa tôi sẽ ghi chép lại một ít công pháp tu hành và các thuật pháp y tịch đơn giản vào trong sổ của Vân Môn, giao cho Lục Tuyết Hi để cho cô ấy dạy mọi người dẫn khí tu chân.  

Ngày mai tôi sẽ đến Yên Kinh một chuyến, sau khi tôi đi, mọi chuyện đều nghe theo Lục Tuyết Hi sắp xếp…”  

Dương Bách Xuyên dặn dò một ít chuyện, sau đó lên lầu ba thư phòng đi viết công pháp tu luyện vân vân, để cho mấy người Lưu Tích Kỳ đi tìm hiểu sự khác biệt giữa võ cổ giả và tu chân giả trước.  

Trong thư phòng đầu tiên Dương Bách Xuyên viết ra Tử Hà Quyết, đây là công pháp thích hợp cho nữ nhân tu luyện, nhưng cũng không dám viết hết, chỉ viết đến Trúc Cơ kỳ, đợi sau này tất cả mọi người đều đạt đến Trúc Cơ rồi viết tiết ra là được rồi, cả bộ Tử Hà Quyết Dương Bách Xuyên cũng sợ xảy ra loạn.  

Tử Hà Quyết là công pháp cao cấp được sư phụ Vân Thiên Tà thu thập từ Tu Chân Giới, không dám dễ dàng tiết lộ quá nhiều, không phải là không tin được chị em bọn họ, mà là phòng ngừa vạn nhất, trên Trái Đất còn có một Sơn Hải Giới, bảo đảm không chừng hiện tại trên Trái Đất có Tu Chân Giả Sơn Hải Giới tồn tại hay không, cho nên Dương Bách Xuyên chỉ viết đến giai đoạn tu luyện công pháp Trúc Cơ kỳ.  

Về phần công pháp Vân Môn thích hợp cho con trai tu luyện, cũng được sư phụ Vân Thiên Tà tu luyện là “Kinh Vân Thiên” được viết đến Trúc Cơ kỳ rồi.  

Mà với Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, tạm thời Dương Bách Xuyên không dám tiết lộ cho những người khác, bởi vì bộ công pháp này ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không nhìn thấu, không có tu luyện qua, lấy được từ Bình Càn Khôn, tràn ngập quá nhiều điều không biết.  

Sau đó lại viết Chân Nguyên Ly Hỏa ra, xem như là một thuật pháp không tồi, tu vi đạt tới Luyện Khí kỳ ba tầng trở lên là có thể tu luyện.  

Mặt khác còn tìm ra hai bộ kiếm pháp, xem như là dùng để tấn công bảo vệ tính mạng, bộ đầu tiên là Tinh Thần Che Thiên Kiếm, bộ thứ hai là Đại Nhật Kinh Lôi Kiếm, hai bộ kiếm pháp này thích hợp với thể chất của cả nam nữ.  

Thật ra còn có rất nhiều, thế nhưng trước mắt tu vi mọi người đều quá thấp, thậm chí là vừa mới bắt đầu tu luyện, rất nhiều pháp thuật đều không tu luyện được, chỉ có thể chờ đến Trúc Cơ kỳ mới có thể thi triển.  

Hiện tại đều có thể tu luyện được hai bộ kiếm pháp này rồi.   

Bản thân Dương Bách Xuyên cũng phải chuẩn bị thời gian luyện tập công pháp võ cổ giả và tu luyện “Đại Nhật Kinh Lôi Kiếm”.  

Sau khi viết xong, anh đứng dậy chuẩn bị xuống lầu giao cho Lục Tuyết Hi, bảo cô ấy đi truyền thụ cho mọi người tu luyện.  

Cũng không nghĩ tới, vừa mở cửa đã nhìn thấy Kiều Phúc và chị em nhà họ Ngô đang quỳ gối ở trước cửa.

“Kiều Phúc, các người làm gì vậy?” Dương Bách Xuyên có hơi mông lung hỏi ba người bọn họ, đang yên đang lành quỳ gối ở cửa làm gì? Nhìn như đã quỳ một lúc lâu rồi.  

“Chủ nhân, chúng tôi cũng muốn gia nhập Vân Môn, muốn giúp sức cho chủ nhân, xin chủ nhân đồng ý.” Trong ba người, người phát biểu là Kiều Phúc, cứ mở miệng là chủ nhân, mấy ngày trước miệng anh ta vẫn xưng là tiên sinh.  


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.