Caochinduoi1710
[VNF] Rạp Xiếc Drama

[VNF] Rạp Xiếc Drama

Tác giả:

96046 14022

Tôi là Cáo, mọi người cứ gọi như vậy là được ha Chiếc text fic này ra đời từ sự đói hàng OTP của tôi Tôi là người chơi theo hệ hoài niệm quá khứ nên phần lớn CP ở đây đều là CP đời đầu: 1710, 0421, 1516, 1107, 2303, 0619, 0113,... OTP: 1710, 0421, 1516 Bias: công chúa!!!!!!!!!! Tôi thích ăn ngọt, nên gần như chỉ có ngọt Cái tên là tôi đặt ngẫu hứng cho dui thôi chứ cũng chưa chắc là đã drama sóng to gió lớn gì đâu Thời gian trong fic không khớp với thời gian thực tế, nhân vật cũng là tưởng tượng của tôi, hãy cứ coi như đây là một thế giới song song đi

[VNF] Suỵt! Đừng Nói Ai Biết!

[VNF] Suỵt! Đừng Nói Ai Biết!

Tác giả:

807 176

Những câu chuyện ngắn và đầy ngẫu hứng về OTP, ở đây chỉ có đường mật ngọt ngào thôi ~ Tác giả: Cáo (vẫn là tui, dĩ nhiên) Vẫn là lưu ý cũ, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu, chỉ nhằm mục đích giải trí. Và vẫn là cp như bên Rạp xiếc, thiết lập nhân vật giống nhau, có thể coi đây là phần bên lề của Rạp xiếc.