Caocondom
Tái sinh duyên

Tái sinh duyên

Tác giả:

4272 220

Author: Ngỗng xinh đẹp Sau vây quét Ngụy Vô Tiện không chết. Lam Vong Cơ mang hắn về giấu đi. Tư thiết: Nửa năm sau khi mang Ngụy Anh về bãi tha ma. Lam Vong Cơ xuất quan và nghe tin Di lăng lão tổ thân chết hồn tan.

Vong Tiện tổng hợp

Vong Tiện tổng hợp

Tác giả:

543 14

Tổng hợp các fic Vong Tiện

Vong Tiện - Mỗi ngày chuyện nho nhỏ

Vong Tiện - Mỗi ngày chuyện nho nhỏ

Tác giả:

19773 1209

Tập hợp đoản Vong Tiện

Vân Thâm nổi gió

Vân Thâm nổi gió

Tác giả:

7059 326

Author: Lâu chủ đại nhân Nguyên tác hướng, sau Miếu Quang Âm một năm Hôn sau phu phu sinh hoạt Có ngọt, có H, hành văn logic

Tình chẳng ngủ yên

Tình chẳng ngủ yên

Tác giả:

379 22

AU: Prettygoose Sau Bất Dạ Thiên Hàm Quang Quân x Tàn phế Lão Tổ Tiện Năm đó bãi tha ma vây quét, Ngụy Vô Tiện dùng hết oán khí hủy đi âm Hổ Phù, lấy thân đỡ kiếm bảo vệ sông ghét cách, rơi xuống cái ngũ giác mất hết hạ tràng, Lam Vong Cơ đem hắn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ dốc lòng chăm sóc. Một người ngũ giác đánh mất, cái gì cũng không cảm giác được, mà một người cho vô tận yêu, không cầu hồi báo. Hai người cuối cùng là không có thể tiến tới cùng nhau?

Hung thi trở về

Hung thi trở về

Tác giả:

298 12

CP chính: Hi Dao, CP phụ: Vong Tiện Nguyên tác hướng, Quang Âm miếu 10 năm sau Mười năm bế quang Hi x Trùng sinh thành hung thi Dao

[Vong Tiện] Nỗi đau xa người

[Vong Tiện] Nỗi đau xa người

Tác giả:

29125 1942

Author: ngỗng xinh đẹp Mất mà tìm được Kỷ x Một lòng cầu chết Tiện Sau khi vây quét Loạn Táng Cương, Kim Quang Thiện lén bắt cóc Ngụy Anh, tra tấn thể xác và tinh thần để moi ra Âm Hổ Phù, ép người hóa điên. 4 năm sau, một Lam Vong Cơ lòng đã chết gặp lại Ngụy Vô Tiện lúc điên lúc tỉnh Lần này, y nhất định không bao giờ buông tay.

Như cũ

Như cũ

Tác giả:

1010 31

Au: Đêm dài mộng dài Nguyên tác hướng hôn sau, mất trí nhớ. Huyền Vũ Kỷ x Hôn sau Tiện Chưa có sự cho phép của tác giả

Cảm quân liên

Cảm quân liên

Tác giả:

3636 197

Author: Nguyên tác hướng, ngọt văn Hôn sau Vong Tiện xuyên về thời kì 15 tuổi nghe học Mang ký ức + Mang kỹ năng phu phu dắt tay đánh quái thoải mái điềm văn Cứu vớt lịch sử làm phụ, tú ân ái vung thức ăn cho chó làm chủ Chủ CP Vong Tiện, phó CP Hi Dao

[Vong Tiện] Xe

[Vong Tiện] Xe

Tác giả:

2834 92

Tổng hợp H văn các thể loại Convert