Leevantinh
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.

Tác giả:

7685 832

Đoản đầy tiếc nuối.

[Đoản] Phù Hoa.

[Đoản] Phù Hoa.

Tác giả:

3932 298

Bắc Đường Vương gia Mặc Nhiễm Hoành Cung Thiếu chủ Tạ Doãn.

[Longfic] Narcissus | Chiến Bác.

[Longfic] Narcissus | Chiến Bác.

Tác giả:

526 43

Sản phẩm do trí tưởng tượng, tình tiết không có thật.