Betrayal1988
[ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết

[ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết

Tác giả:

651799 83552

Hán Việt: Thế Giá Hậu Ngã Tiếu Đắc Tưởng Tử Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Nhân vật chính: Ninh Tuy x Quý Úc Trình (Thụ một lòng kiếm tiền x Công nằm ngửa mặc cho ôm) Tag: Hệ thống, điềm văn, 1v1, HE (Chỉ có giới thiệu là ngôi thứ nhất, trong truyện là ngôi thứ ba) Độ dài: 69 chương

[ĐM] Không sạch

[ĐM] Không sạch

Tác giả:

27927 2721

Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Trần Thúc x Giang Tiểu Nhạc (Đứng đường bán thân thụ x Chó hoang lang thang công) Tag: Thụ không khiết, hơi dưỡng thành, niên hạ, trước ngược sau ngọt, 1v1, HE

[Hoàn][ĐM] Người máy của bạn thân

[Hoàn][ĐM] Người máy của bạn thân

Tác giả:

10985 1978

Tác giả: W Tòng Tinh/Tống Nê Nhất Điều Ngư Nhân vật chính: Công bạn thân / Công người máy × Thụ ngốc bạch ngọt Tag: Tương lai, ngắn, 3P, HE, truyện H nhưng nó lạ lắm =)) Độ dài: 12 chương

[ĐM] Bà xã luôn muốn đè tui

[ĐM] Bà xã luôn muốn đè tui

Tác giả:

3952 672

Tác giả: Hải Ly Cư Cư Nhân vật chính: Lâm Dập x Tô Hoài Du (Công mít ướt mạnh miệng mềm lòng x Thụ kiêu kỳ tâm cơ thâm tình) Tag: Ngắn, chủ công, ngôi thứ nhất, niên hạ, trúc mã, có H, hài, ấm áp, 1v1, HE Số chương: 14

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôi

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôi

Tác giả:

757135 61144

Hán Việt: Sơ Luyến Đối Tượng Cầu Bao Dưỡng Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Lục Nam Châu X Diệp Nhiên Tag: Hài, gương vỡ lại lành, 1v1, HE

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồi

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồi

Tác giả:

4039357 382179

Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra

[ĐM] Sau khi trúng cổ

[ĐM] Sau khi trúng cổ

Tác giả:

34576 3420

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE

[ĐM] Bình sữa của người yêu

[ĐM] Bình sữa của người yêu

Tác giả:

8173 1857

Tác giả: Mãn Lâu Chiêu Nhân vật chính: Lục Ứng Hoài × Ninh Dũ (Công nổi loạn quanh năm x Thụ dịu dàng kiên nhẫn) Tag: Ngắn, ngọt sủng, đôi bên thầm mến, cửu biệt trùng phùng, 1v1, HE Số chương: 12 + 5 PN

[ĐM] Ngủ sớm một chút

[ĐM] Ngủ sớm một chút

Tác giả:

8509 1527

Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Nhóc quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống

Tác giả:

207097 28032

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE