Oubashuonuli
[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên Tiên

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên Tiên

Tác giả:

19891 2949

Tác giả: 哪一天都不奇妙 Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://renhuozhejiushiweileduntie.lofter.com/post/1f8c8e85_1c916dfad?fbclid=IwAR2NfV4_wqu_fZMP9yHk4FYf4jCRnFs7tIwJvutoJ7YA8IKvjxCGh6iAtbk Tình trạng bản gốc: 5 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: Như trên Cre pic: Chính tôi. Luật sư x Người cậu đơn thân | 1x1 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[NongKun | Nông Khôn] Địch ý

[NongKun | Nông Khôn] Địch ý

Tác giả:

29058 2120

Tác giả: 磕碰不是磕啊 Translator: Chuối Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun) "Tóm lại, tóm lại em không ghét anh đâu nhỉ!" "Sai rồi. Tôi rất ghét anh, ghét đến nỗi muốn bóp chết anh." BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ ba

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ ba

Tác giả:

55753 6126

Tác giả: 山野 Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://fuxiuge.lofter.com/post/1f06c798_1cb0b9fc7?fbclid=IwAR0bR7Gc8D2IywdTD853lk6Emvmkze_OkxNnsk5qVm49q6gUIU5WDyCBB1c Tình trạng bản gốc: 18 chương + 3 phiên ngoại (hoàn) Tình trạng bản dịch: Như trên Cre pic: Chính tôi. Không phải kiểu cưới trước yêu sau điển hình. Không cẩu huyết, có yếu tố ngược tâm. Rất nhiều thơ. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[BJYX] [Trans] Phim giả

[BJYX] [Trans] Phim giả

Tác giả:

32991 4883

Tác giả: 甜冰茶 Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://tianbingcha.lofter.com/post/30bcba0f_1c9c53059?fbclid=IwAR2NUd4wRgNd3SEwcd_TW8VGqiWLk0gjnUdxCggIWBZN1qdMlcQcHvhLKvs Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn Tình trạng bản dịch: Như trên Cre pic: Chính tôi. Giới giải trí | Những tháng ngày chung sống đời thường BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm nao

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm nao

Tác giả:

14144 1810

Tác giả: 阿伟睡不着 Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://qingxingji299.lofter.com/post/1e71338a_1cc61b356 Tình trạng bản gốc: 23 chương + 2 phiên ngoại (hoàn) Tình trạng bản dịch: Chưa hoàn Cre pic: Chính tôi. Gương vỡ lại lành | HE Câu chuyện từ khi còn đi học cho đến khi ra xã hội BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàng

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàng

Tác giả:

36558 4091

Tác giả: 安静 (安静安静听我说) Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1cafb309d?fbclid=IwAR3B8ppQvJHgaYWiMkpbTf7sdbzuNM4e3aCenOLsh-u7RuKKpEFyZPUi8bk Tình trạng bản gốc: 14 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: Như trên Cre pic: Chính tôi. Tay đua motor x Bác sĩ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[Nongkun | Nông Khôn] [Đoản] Manh

[Nongkun | Nông Khôn] [Đoản] Manh

Tác giả:

1831 159

Tác giả: 四月湫 Translator: Chuối | Beta: Dra Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun) "Anh tạm thời mất đi thị giác, nhưng hình như lại cảm nhận được nhiều điều hơn." BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[Nongkun | Nông Khôn] [Đoản] Thác ái

[Nongkun | Nông Khôn] [Đoản] Thác ái

Tác giả:

2001 186

Tác giả: 四月湫 Translator: Chuối Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun) "Anh có yêu em không? Nếu như anh yêu em, vậy tại sao anh lại quên mất em? Nếu anh không yêu em, vậy tại sao anh phải lừa dối chính mình?" BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

[Nongkun | Nông Khôn] Thương Người

[Nongkun | Nông Khôn] Thương Người

Tác giả:

4588 351

Tác giả: 四月湫 Translator: Chuối Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun) "Người mà anh lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, người anh luôn đặt ở trong lòng, lại chẳng biết gì hết. Cũng không thể để cho người ấy biết được." VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH RA NGOÀI!

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăng

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăng

Tác giả:

101638 9378

Tác giả: Weird Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://liamqhemsworth.lofter.com/post/1dd68660_1ca409446 Tình trạng bản gốc: 41 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: Như trên Cre pic: Chính tôi. Cưới trước yêu sau | Thế thân cho tình đầu | 1x1 | Có tình tiết máu chó BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!