Thông tin truyện

Khát Hạ

Khát Hạ

 Tác giả:

 Thể loại:

Đô Thị, Ngôn Tình

 Tình trạng:

Hoàn thành 45 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 10 lượt

Lão Xá với tư cách người xem toàn bộ hành trình kết hợp của hai người bọn họ, tiến hành tổng kết rút gọn về con đường này, cho rằng “sáu sự hiểu lầm” hấp dẫn giữa hai người khác phái:
“Lâm đ*o Hành: một, hiểu lầm cô là vị thành niên; hai, hiểu lầm cô làm thêm ngoài giờ; ba, hiểu lầm cô rất biết điều.”
“Phùng Giai Bảo: một, hiểu lầm anh không nói gì; hai, hiểu lầm anh không có ý tốt; ba, hiểu lầm anh có lòng tốt thành xấu”
Top 5 hiểu lầm có chính xác hay không còn chờ người trong cuộc nghiệm chứng, hiểu lầm thứ sáu nhất định là đúng đấy.
Ban đầu gặp cô tâm trạng anh sẽ tốt, sau đó anh không nhìn thấy cô tâm trạng không tốt nữa, sau đó anh không kiểm soát nổi.
Mùa hè nóng bỏng này, sẽ có một vụ án.


Bình luận