Thông tin truyện

Phản Diện Như Tôi Quyết Bơ Đẹp Vai Chính

Đánh giá: 10 /10 từ 10 lượt

Tác giả: Tạ Nhất

Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, thanh xuân vườn trường, thị giác nữ chủ, HE.

Dịch bởi: Seren

Beta: Mây

_______________

Văn án:

Tôi cảm thấy kiểu người giống như tôi chắc là sẽ bỏ qua nam nữ chính mà một lòng đọc sách để thi vào một trường đại học lý tưởng, kiên trì học tập để đóng góp sức mạnh cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học nước nhà.


Bình luận