Thông tin truyện

Sống Lại Kiếp Này, Ta Chê Chức Thái Tử Phi

Đánh giá: 10 /10 từ 10 lượt

SỐNG LẠI KIẾP NÀY, TA CHÊ CHỨC THÁI TỬ PHI

Tác giả: 乌昂为王

Văn án:

Ta đã cứu Tiêu Cẩm Hạc một mạng.

Ấy vậy mà hắn lại cho rằng ta vì chức Thái tử phi nên mới ra tay cứu hắn.

Sau khi quân địch vây quanh khắp thành, chúng chỉ đích danh muốn Thái tử phi phải tế mạng mới chịu ngừng chiến.

Vậy mà Tiêu Cẩm Hạc lại mỉm cười đáp: “Được.”

Hắn nói rằng những thứ ta đã c.ứ.ớ.p lấy từ tỷ tỷ, đã đến lúc phải trả lại rồi.

Hắn ra lệnh treo ta trên thành cao, bỏ mặc ta chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tim.

Dù hắn có ngàn vạn cách chuyển bại thành thắng, nhưng hắn nói rằng đây là kết cục ta tự mình chuốc lấy…


Bình luận