Thông tin truyện

Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Đánh giá: 10 /10 từ 10 lượt

Giới thiệu:
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư?
Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ Mạc Tuyết Dao thăng chức, giúp đỡ mọi người giải quyết nghi vấn khó xử lý.
Đương nhiên ở giữa đó không thể thiếu nội dung chính phí vất vả.
Tag: Huyền nghi trinh thám, Manh sủng
Lập ý: Lạc quan, hướng về phía trước, dũng cảm tiến tới


Bình luận